Latest Past Udalosti

Webinár: Storytelling – rozprávanie živých príbehov

Storytelling neznamená len rozprávanie príbehov, je to aj bežná komunikácia medzi žiakmi. Existuje stovky rokov a je našou neodmysliteľnou súčasťou. Príbehy nám pomáhajú pochopiť svet a práve preto majú veľmi dôležité miesto a V rámci webinára sa dozviete ako kombinovať tradičné techniky rozprávania s digitálnymi technológiami tak, aby žiaci získali zručnosti aj pri online nahrávaní, editácií a […]

9,90€

Webinár: Fotografie a videá z inej perspektívy

Základom dobrého projektu je obrazový a zvukový materiál, ktorý nemusí byť len nudným zdieľaným obsahom. Ako vytvoriť veselé koláže, či zaujímavé videá, si ukážeme cez rôzne nástroje ako sú napríklad Kizoa, Editor videa, PowerPoint …. a budeme sa venovať aj úpravám fotografií cez rôzne nástroje ako je Paint.net alebo 3D Skicár. Nechajme sa uniesť našou […]

9,90€

Kritické myslenie – mentálna výbava žiakov

Žijeme vo svete, ktorý je doslova zahltený informáciami. Bombardujú nás takmer neprestajne zo všetkých strán: z novín, časopisov, televízie, billboardov, internetu, kníh… Je čoraz ťažšie vybrať si medzi nimi tie, ktoré sú pre nás dôležité a zaujať k nim rozumný postoj. S kritickým myslením by sa teda mali deti stretávať čo najskôr. Nielen v domácom […]

Zadarmo