Vyberte si zo širokej ponuky našich školení, seminárov, kurzov a webinárov na jednom mieste.

Webináre pre učiteľov

Webinár je interaktívny online seminár, ktorého sa môžete zúčastniť z pohodlia svojho domova. Predstavuje nový spôsob vzdelávania s využitím internetu. Rozšírte si svoje pedagogické kompetencie a vzdelávajte sa moderným spôsobom. Vyberte si  zo širokej ponuky našich webinárov .

Kurzy pre školy

Pre školy a pedagogických zamestnancov máme pripravené akreditované aj neakreditované kurzy, školenia a webináre, ktoré realizujeme v skupinovej alebo individuálnej forme. Miesto, čas a obsah dohodneme s pedagogickým kolektívom alebo školou individuálne.

Kompetenčné kurzy

Kompetenčný kurz je príprava uchádzača o zamestnanie s cieľom uplatniť sa na trhu práce a nadobudnúť kľúčové profesné kompetencie v kurze, ktorý si uchádzač sám vyberie. Sú určené pre tých uchádzačov, ktorí sú evidovaní na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny. Vyberte si zo širokej ponuky kurzov.

Jazykové kurzy

Jazykové kurzy pre všetky vekové kategórie. Lektori používajú vizuálne pomôcky,moderné metódy, praktické príklady, učia gramatiku bez poučiek a kreatívne rozvíjajú slovnú zásobu. Každý kurz má jasne sledovateľné ciele, pracuje sa v malých skupinách alebo individuálne.

Vzdelávacie kurzy

Vzdelávacie kurzy, ktoré vám ponúkame, sú jedinečné tým, že sú realizované v príjemnej, uvoľnenej a priateľskej atmosfére. Vzdelávacie kurzy sú vedené lektormi s bohatými skúsenosťami z oblasti vzdelávania, a taktiež s dlhoročnou praxou v jednotlivých profesných odboroch.