Vzdelávame pre budúcnosť

Microsoft vo vzdelávaní – prináša pre školy a pedagógov bezplatné vzdelávanie vo forme kurzov, webinárov a školení

Efektívna a interaktívna prezentácia – cesta k úspechu

Prezentácie sú nástrojom, ktorým vzbudzujeme záujem o obsah učiva u našich žiakov a študentov. Dynamicky vizuálne spracovanie informácii a interaktívnych úloh dokáže žiakov získať, prebudiť ich pozornosť, zmeniť nudnú hodinu na zážitok z poznávania. Ukážeme Vám zaujímavý nástroj spoločnosti Microsoft – Sway, na časovo nenáročnú tvorbu zaujímavých a vizuálne dynamických prezentácii a ebookov.

Termín: 17.11.2020

Čas: 16:00 – 17:30

Lektori: PaedDr.Katarína Hvizdová,         Mgr. Martin Kuľha

Cena: 0,00€

V cene je zahrnutý webinár, nahrávka z webinára, metodický materiál a certifikát.

Ako si písať poznámky interaktívne a zaujímavo

V modernej škole sa stretávame čoraz viac s rôznymi technológiami a nástrojmi, ktoré nám učiteľom a našim študentom dokážu zjednodušiť prácu a posunúť dnes už neefektívne písanie poznámok do zošita, na vyššiu zaujímavú a kreatívnu formu. Predstavíme Vám nástroj One Note, ktorý vyvinula spoločnosť Microsoft, aby sme z mechanického písania poznámok vytvorili zaujímavú prácu v digitálnom prostredí.

Termín: 19.11.2020

Čas: 16:00 – 17:30

Lektori: PaedDr.Katarína Hvizdová,         Mgr. Martin Kuľha

Cena: 0,00€

V cene je zahrnutý webinár, nahrávka z webinára, metodický materiál a certifikát.

Tímová komunikácia a
kolaborácia v MS Teams

Žijeme v dobe náročnej a ťažkej „dobe covidovej“ Vzdelávanie sa čoraz častejšie presúva zo školy do našich domov. Hľadáte vhodný nástroj na dištančné vzdelávania. Poďme sa spolu naučiť používať skvelý nástroj Microsoft Teams s ktorým hravo zvládnete všetky úskalia vzdelávania na diaľku – realizácie videohodín, zdieľania súborov, úloh, prezentácii, kvízov, či manažovanie virtuálnej triedy.

Termín: 03.12.2020

Čas: 16:00 – 17:30

Lektori: PaedDr.Katarína Hvizdová,         Mgr. Martin Kuľha

Cena: 0,00€

V cene je zahrnutý webinár, nahrávka z webinára, metodický materiál a certifikát.

Rozvíjanie digitálnych kompetencií prostredníctvom balíka Office 365

Balík Office 365 – Word, Excel, Powerpoint, Onenote, Outlook, Teams a ďalšie – komplex elektronických služieb a nástrojov pre naše školy, učiteľov, študentov, na realizáciu prezenčného aj dištančného vzdelávania. Poďme sa spolu pozrieť na to ako tieto nástroje používať a ako môžu byť užitočné pre nás a pre výchovno – vzdelávací proces. Praktické ukážky sú súčasťou tohto webinára.

Termín: 10.12.2020

Čas: 16:00 – 17:30

Lektori: PaedDr.Katarína Hvizdová,         Mgr. Martin Kuľha

Cena: 0,00€

V cene je zahrnutý webinár, nahrávka z webinára, metodický materiál a certifikát.