Vyplnením a odoslaním tohto formulára udeľujem spoločnosti

  • IČO 52107426
  • DIČ 2120895876
  • Sídlo Akadémia vzdelávania, s.r.o.
    Centrálna 274 089 01 Svidník

(ďalej len „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracovaním svojich osobných údajov (meno, priezvisko, e-mailová adresa a telefónne číslo) za nižšie uvedených podmienok.

Na aké účely súhlas udeľujete?
Váš súhlas udeľujete na účely telefonických a e-mailových obchodných oznámení Prevádzkovateľa (po dokončení Vašej registrácie Vám príde na

Komu môžeme Vaše údaje odovzdávať?
Vaše údaje môžeme odovzdávať našim dodávateľom, ktorí nám poskytujú služby v oblasti mediálnych služieb, marketingu, PR, reklamy alebo zasielania správ a zásielok.

Na akú dobu súhlas udeľujete?
Tento súhlas udeľujete na dobu 10 rokov alebo do doby, kým súhlas neodvoláte.

Aké sú Vaše práva?
Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať, a to písomným oznámením adresovaným Prevádzkovateľovi pre všetky alebo len niektoré účely. Ďalej máte pri splnení zákonných podmienok najmä právo na informácie a prístup k osobným údajom, právo na opravu, právo na výmaz, právo na obmedzenie spracovania, právo vzniesť námietky proti spracovávaniu právo na prenositeľnosť údajov a právo podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov (www.dataprotection.gov.sk).

Viac informácií o spracovaní Vašich osobných údajov nájdete v našich Zásadách spracovania osobných údajov alebo môžete kontaktovať Prevádzkovateľa na adrese jeho sídla alebo na e-mailovej adrese: akademia@vzdelavania.sk.